Profil

Johanne Gabel

Johanne gabel

Uddannelsen:

Jeg er uddannet i kommunikation og miljøøkonomi (SPRØK) på Handelshøjskolen i København. Dertil er jeg efteruddannet i journalistik på Danmarks Journalisthøjskole i Århus.

Min uddannelse blev afsluttet med hovedopgave i klimaforhandlingernes dynamik – eller mangel på samme. Lige siden har jeg arbejdet med energi og miljø – politisk og som formidler.

Arbejdet:

Som miljø- og energijournalist skriver jeg til en række fagblade, blandt andet Danmarks Naturfredningsforenings blad 'Natur & Miljø', Dyrenes Beskyttelses nyhedsbreve om produktionsdyr ‘Velfærdsdelikatesser’, Nyhedsmagasinet Ingeniøren, Kristeligt Dagblad, Nyhedsbladet Dansk Energi, Dagbladet Børsen, Vækstfondens ’Venture’, Dansk Metals ’Metal’ og Babcock & Wilcox Vølunds nyhedsbreve.

Desuden har jeg udviklet og skrevet hele hjemmesider, elektroniske nyhedsbreve og webartikler til blandt andre Dansk Energi, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og ’København – Europas Miljøhovedstad’. Ligesom jeg jævnligt redigerer fagartikler, naturvidenskabelige rapporter samt undervisningsmaterialer.

I en årrække har jeg samtidig arbejdet i ingeniør- og kommunikationsvirksomheden Viegand & Maagøe, der har energi og klima som sit felt. Her har jeg skrevet for blandt andet Go’ Energi (tidl. Elsparefonden), Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

For øjeblikket planlægger og gennemfører jeg en kommunikationsindsats for det registrerede varemærke og koncept under Dyrenes Beskyttelse ‘Velfærdsdelikatesser’, som handler om økologi, natur, landbrug, fødevarer og dyrevelfærd.

Årsagen:

Personligt og fagligt befinder mig bedst midt i miljø- og energipolitikken. Jeg har brændt for klima- og energipolitik i årevis og har altså fagligheden, historikken samt den tilhørende politiske og tekniske verden under huden. Jeg kender debatten og dens deltagere, og jeg er en rutineret journalist og formidler af netop dette område.

I min arbejdsform trækker jeg både på min akademiske baggrund inden for miljøøkonomi og kommunikation samt det praktiske journalistiske håndværk. De to sider af mig selv har jeg brugt i hele mit arbejdsliv. Det være sig som analytisk medarbejder på miljø i Det Radikale Venstres analysesekretariat på Christiansborg; Som fuldmægtig med ansvar for energipolitikken i Kommunernes Landsforening; Som informationschef i interesseorganisationen Forum for Energi & Udvikling; Som kommunikationskonsulent i virksomheden Operate, der har miljøpolitik som sin niche, og som journalist og kommunikationskonsulent i Viegand & Maagøe.

Fra mit arbejde som selvstændig energi- og miljøjournalist har jeg et godt overblik og netværk, ligesom jeg mestrer alle fagets genrer fra webtekster og virksomhedskommunikation over nyheder til portræt, reportage og den faglige baggrundsartikel.

Uanset hvor min stol står, opstår spændingen til stadighed for mig i at kombinere faglig fordybelse med enkel formidling.