Baggrund

Johanne Gabel

2020 -
Dyrenes Beskyttelse, Redaktør
Mere
 • Redaktør af medlemsmagasinet.
 • Projektleder årsberetning
 • Presse- og politiskarbejde
 • Fødevare- og forbrugerpolitiske nyhedsbrev
 • Samt kampagner for mærket 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse'.
2019 - 2020
Miljøjournalist
Mere
 • Udvikling og formidling af klimaøkologisk landbrugskoncept i Dyrenes Beskyttelse
 • Kommunikation og rådgivning, affald og ressourcer, Afatek
 • Miljøjournalistik til diverse medier, herunder det regionale grønne magasin ‘Vores grønne Lejre'
2018 - 2019
Kampagneleder, World Animal Protection
Mere
Ansvarsområde: Udvikling og gennemførelse af kampagner i Danmark
2001 - 2018
Freelance energi- og miljøjournalist
Mere
 • Journalistik: Fx Danmarks Naturfredningsforenings blad ’Natur & Miljø’, Nyhedsmagasinet Ingeniøren, Dyrenes Beskyttelses nyhedsbrev om natur og landbrugsdyr ‘Velfærdsdelikatesser’, Dansk Energi: Nyhedsbladet Dansk Energi, Dagbladet Børsen, Energistyrelsen: Energinyt, Videncenter for Affald: Ren Viden, Dansk vand- og spildevandsforening: DanskVAND, Dansk Metal: Metal, Vækstfonden: Venture, det europæiske nyhedsbrev EC Inform-Energy m.fl.
 • Web: Fx tema til Energistyrelsen hjemmeside, tekster og struktur til Dansk Energis hjemmesider
 • Pressearbejde og fagartikler: Fx virksomhederne Babcock & Wilcox Vølund (waste-to-energy-teknologi) samt Viega A/S (vandsektoren)
 • Redigering: Fx Byggeriets uddannelser, Miljøstyrelsen, Dansk Energi, Undervisningsmaterialet ‘Elforsyning’ til fysikundervisning i gymnasiet
2007 - 2014
Journalist, PR og kommunikationskonsulent, Viegand Maagøe
Mere
Ansvarsområder: Projektleder, planlægning, gennemførelse og evaluering af presse-, informations- og kampagnearbejde om miljø og energi.
Eksempler:
 • Informationsindsats om ecodesignkrav til netværksstandby og computere, Energistyrelsen, 2014
 • Grønt regnskab, Københavns Universitet, 2014
 • Energirigtige indkøb i små og mellemstore virksomheder, Energistyrelsen, 2014
 • Kampagne for udnyttelse af overskudsvarme i erhvervslivet, Go’ Energi, 2012
 • PR-kampagne for energirenoveringer i erhvervslivets bygninger, Go’ Energi 2011
 • Brancheinformationsindsats om nye ecodesignkrav, Energistyrelsen, 2010
 • A-pumpekampagne, Elsparefonden (Go’ Energi), 2007-2009
2002 - 2004
Kommunikationskonsulent, Operate A/S
Mere
Ansvarsområder: Projektleder, kommunikationsstrategi, kampagner, pressearbejde, rådgivning, journalistik, journalistisk redigering, produktion af publikationer mv.

Eksempler:
 • Redigering, journalistik: Miljøstyrelsen, ’Ny Viden’ og ’MiljøNyt’ på nettet
 • Kampagnearbejde, opbygning af website: ’Copenhagen – environmental Capital of Europe’
 • Projektleder: European Topic Centre on Resource and Waste Management
 • Udenrigsministeriet, Danida
1999 - 2002
Informationsansvarlig, Forum for Energi & Udvikling
Mere
Ansvarsområde: Informationschef, informationsstrategi, pressekontakt, redaktør og
journalist på nyhedsbrev, webmaster, kampagner, politisk sparringspartner.
1998 - 1999
Fuldmægtig, Kommunernes Landsforening, Kontoret for Teknik og Miljø
Mere
Ansvarsområde: Energipolitik
1997
Analysemedarbejder, Folketinget, Radikale Venstres Analysesekretariat
Mere
Ansvarsområde: Miljø-, forbruger- og sundhedspolitik